Προϊόντα

Υπηρεσίες

Η Εταιρία

Επικοινωνία

kosmos Trade

GR

EN

Διαχείριση Προμηθειών

Στην Kosmos Trade αναγνωρίζουμε τις στρατηγικές επιλογές των πελατών μας. Έχουμε την εμπειρία να ολοκληρώσουμε με διαφάνεια μια σειρά από ενέργειες που διαχειρίζονται επιμέρους κινδύνους, κόστος και ποιότητα.

Το έμπειρο προσωπικό μας θα δημιουργήσει ένα χρονοδιάγραμμα και θα συζητήσει μαζί σας πιθανά ρίσκα, χρόνους παράδοσης και ότι πιθανό κόστος συνεπάγεται από αυτά. Για εμάς η συνεχή βελτίωση της τεχνογνωσίας που διαθέτουμε είναι μια συνεχόμενη διαδικασία, επεκτείνουμε συνεχώς τις γνώσεις μας και τις εφαρμόζουμε στην πράξη προς όφελος των πελατών μας.

Είμαστε ευέλικτοι σε αυτά που θέλετε

Υπηρεσίες διαχείρισης προμηθειών

Η Kosmos Trade σας επιτρέπει να εφαρμόσετε ένα πρόγραμμα διαχείρισης προμηθειών εύκολα και αποτελεσματικά χωρίς να χάνετε χρόνο από τις ημερήσιες λειτουργίες τις επιχείρησης σας. Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης προμηθειών με έμφαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη.

Αυτό που επιδιώκουμε είναι σε συνεργασία με τον πελάτη να θέσουμε το πλάνο, τα χρονοδιαγράμματα, τον προϋπολογισμό αλλά και την σωστή διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων. Οι εκτεταμένες γνώσεις που έχουμε στις υποχρεώσεις βάση συμβολαίου μας επιτρέπουν την γρήγορη και αποτελεσματική διαχείριση κόστους, μεταφοράς-παράδοσης και ποιότητας.

pm
διάγραμμα

Δεσμευόμαστε για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών

Αποτελεσματικές διαδικασίες μείωσης κόστους

Οι υπηρεσίες μας έχουν αναπτυχθεί για να ικανοποιούν ακόμα και τους ποιο απαιτητικούς πελάτες. Εφαρμόζουμε μεθόδους μείωσης κόστους και ελαχιστοποίησης εμπορικού ρίσκου αλλά και μεθόδους που μπορούν να αποφέρουν κέρδος ή βελτίωση της αποδοτικότητας.

 

Οι υπηρεσίες διαχείρισης προμηθειών περιλαμβάνουν:

 

Πρόγραμμα Διαχείρισης

 

Διαχείριση Συμβολαίων

 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 

Διαχείριση Εμπορικού Ρίσκου

facebook twitter

Designed by 4EW

MAIL